member

Members of Our Organization

Members

Shri Rabinarayan Mishra

Chairman

Shri Chandulal Patel

President

Shri Mukesh Kumar Thacker

General Secretary

Shri Hiralal Patel

Treasurer

Shri Hemant Bhai Katharani

Vice Chairman

Shri Harilal Patel

Vice Chairman

Shri Kanti Lal Patel

Vice President

Shri Navin Chandra Patel

Vice President

Shri Kantilal Parabia

Joint Secretary

Shri Rashik Lal Patel

Joint Secretary

Shri Jugal Kishor Badyani

Joint Treasurer

Executive Members

Shri Ambalal Patel

Executive member

Shri Dhiraj Lal Patel

Shri Dinesh Bhai Parekh

Shri Navnit Thakkar

Shri Bimal Kumar Modi

Shri Mahesh Bhai Patel

Shri S John

Shri Pravin Bhai Patel

Shri Rupesh Doshi

Shri Shivratan Joshi

Shri Himat Lal Patel

Shri Hitesh H. Patel

Shri Ishwar Bhai Patel

Shri Jagadish Patel

Shri Pursottam Ladharam Patel

Shri Lalit Rajani

Shri Purshottam Chaganlal Patel

Shri Suresh Patel

Shri Raju Bhai Patel

Shri Rabi Saraf

Advisor's

Shri Mohit Seth (Advocate)

Shri Kishore Bhai Khimji

Shri Karamshi Bhai Patel

Shri Ramji Bhai Patel

Shri Raju Bhai Dholakia (M.L.A.)

Shri Sudhakar J. Doshi

Shri Trambak Lal Manek

Shri Kishor Bhai Atha

Shri Navin Chandra Narayan Das

Shri Ramesh Chandra Parekh

Co-ordinators

Shri Arvind Bhai Parekh

Co-ordinators

Smt. Bina Ben Thacker

Co-ordinators

Shri Vinu Bhai Aundia

Co-ordinators

Translate »